" Ini wadah gasan bubuhan kula, amang, julak, ading-ading nang bungas wan langkar. Amun marasa urang Banjar, ayuha umpat babuat disini, lumayan kita maingatakan kisah padatuan bahari sambil balolocoan wan bakukurihingan gasan mahilangakan satres narai "

Selasa, 04 Januari 2011

Kue Banjar

KALAU NAMA WADAI DIKENAL 41 MACAM
———————————
Antara lain nama wadai (penganan/kue), bingka, bingka barandam, kararaban, kikicak, bulungan hayam, kelalapon, cingkarok batu, wajik, apam, undi-undi, untuk-untuk, sarimuka, wadai balapis, cincin, cucur, lamang, cakodok, gaguduh, ronde, ilat sapi, garigit, sasagun, lupis, pais pisang, hintalu karuang, wadai satu, gincil, katupat balamak, bubur sagu, serabi, putri salat, patah, pais sagu, pais waluh,dadar gulung, agar-agar habang, wadai gayam, amparan tatak, sarikaya, dan lainnya masih banyak lagi
cincin   perkedel     kraraban      kekicak
kelepon     agar2    bubur sagu    lupis
apam habang   apam putih      serabi     bingka
dadar     gaguduh    limping    pais
wajik  bingkabarandam     amparantatak
lamang      lapiskakao   rangkasusun
puterisalat     saripangantin  sarimuka
ipau     pare       onde2         gagatas
kraraban sagu   Donat banjarapam parangge
puteri salat roti pisang
pupudak   Cucur lakatan bahinti
kue untuk-untukulin2  gumpal
kue putu upak wadai sagu lalampar  agar2 gula habang Putu mayang habang
lapat lakatan   topi baja      slada gumbili
serabi balungan hayam  wajik
Jagung pipilan bajarang bacampur niur anum baparut
Tapai Lakatan
tapai-gumbili tapai gumbili
ANEKA BUBUR
———————